EXKLUZIVNÍ SLEVA 40 % na 🌰 kešu ořechy, natural, W320 od značky MámeChuť. 🌰 Platí do vyprodání zásob.

Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

vydané v souladu s čl. 13 GDPR

 

Provozovatel internetového obchodu MámeChuť Raw & Bio e-shop

Provozovatel:

MámeChuť Advanced s.r.o.
IČO: 11870192
DIČ: CZ11870192
se sídlem: Nové Sady 988/2, 60200, Brno
spisová značka: 125112 C, Krajský soud v Brně

Kontaktní údaje:

tel.: +420 777 888 259 (Po-Pá v čase 9:00 - 19:00)
email: zakaznici@mamechut.cz

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku vydává za účelem plnění informační povinnosti vůči zákazníkům a návštěvníkům svých webových stránek tyto

zásady zpracování osobních údajů

(dále též jen „zásady“).

 

Tyto zásady blíže rozvádí ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále též jen „GDPR“), a to v souladu se zvláštními podmínkami správce.

Tyto zásady upravují transparentní informace, sdělení a postupy pro výkon práv fyzických osob v pozici zákazníků a návštěvníků webových stránek správce v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů správcem.

 1. Pojmy

Subjekt údajů: Fyzická osoba (spotřebitel i osoba samostatně výdělečně činná), k níž se osobní údaje vztahují (dále také „Vy“ či „zákazník“);

Osobní údaj: Veškeré informace o identifikovaném nebo identifikovatelném zákazníkovi; identifikovatelným zákazníkem je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také „údaje“ či „informace“);

Správce: Subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a nese za toto zpracování odpovědnost. Správcem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu MámeChuť Raw&Bio e-shop MámeChut Advanced s.r.o., IČO: 11870192, se sídlem: Nové Sady 988/2, 60200, Brno (dále také „my“);

Zpracovatel: Subjekt, který na základě zákona nebo z pověření správce zpracovává osobní údaje pro správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů (dále také „obchodní partner“ či „partner“);

Webové stránky: Webové stránky dostupné na www.eshop.mamechut.cz; 

Účel zpracování osobních údajů: Důvod, proč jsou osobní údaje zpracovávány. Takovým důvodem může být např. vyřizování dotazů a poptávek po našich službách, plnění smlouvy, vyřizování podnětů či ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob.

Cookies: Krátké textové soubory, které si ukládá Váš webový nebo mobilní prohlížeč. Většina souborů cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID souboru cookie. Jedná se o řetězec znaků přiřazovaný webovými stránkami a servery tomu prohlížeči, který soubor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkám a serverům jednotlivé prohlížeče rozlišit a identifikovat. Soubory cookie se používají pro zlepšení fungování webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem lepšího cílení marketingových aktivit. Procházíte-li naše webové stránky, předpokládáme, že souhlasíte s používáním těchto souborů.

 1. Jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

My a naši smluvní zpracovatelé v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování zpracováváme následující osobní údaje, respektive kategorie osobních údajů:

 1. identifikační a adresní údaje: např. jméno, příjmení, fakturační adresa, doručovací adresa, adresa sídla, IČO, DIČ;
 2. elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
 3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, historie objednávek, funkce další údaje typicky údaje poskytnuté v kontaktním či objednávkovém formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací (např. číslo účtu, akademický titul apod.);
 4. jiné elektronické údaje: cookies, IP adresa, datum přístupu a doba přístupu, vyhledávací dotazy, kód odpovědi http a https, přenášené skupiny dat, údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.

  

 1. Jaký je původ osobních údajů?

Zpracováváme pouze ty údaje, které nám sdělíte, a to zejména prostřednictvím vyplnění kontaktního formuláře, odeslání e-mailu či telefonicky, komunikace na sociálních a profesních sítích, ústního jednání, návrhů smluv či jiných obchodních písemností nebo doporučení třetích stran. Typicky jde o

 • identifikační a adresní údaje;
 • elektronické kontaktní údaje;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem.

A dále údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:

 • jiné elektronické údaje: 

 

 1. Proč jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

 • Plnění smluvního vztahu
  • Účel: Na základě smlouvy s námi máte nárok na objednané zboží. Naproti tomu my máme nárok na zaplacení sjednané ceny. Abychom mohli splnit svou část a zkontrolovat splnění Vaší části závazku, potřebujeme zpracovávat Vaše identifikační a adresní údaje, elektronické kontaktní údaje a další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (např. číslo účtu).
  • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel plnění smluvního vztahu je odůvodněno smluvním vztahem mezi Vámi a námi. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě smluvním požadavkem, bez něhož není možné smlouvu uzavřít a plnit.
  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání smluvního vztahu zákazníka se námi.
 • Komunikace se zákazníky, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací
  • Účel: Vaše údaje používáme ke správě vašich dotazů (typicky prostřednictvím webového kontaktního formuláře či e-mailu), vyřizování podnětů, stížností. Rovněž Vás můžeme kontovat žádostí o vyplnění dotazníku spokojenosti.

Dále Vaše údaje zpracováváme také v případech uplatňování Vašich práv z vadného plnění a při výkonu Vašich práv v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel komunikace se zákazníky a obchodními partnery, hodnocení spokojenosti, vyřizování podnětů, stížností a reklamací je odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky a obchodními partnery. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení: Doba uložení údajů dána dobou trvání smluvního vztahu a následně po dobu 4 let od jeho skončení.
 • Zasílání obchodních sdělení a nabídka našeho zboží a služeb
  • Účel: Našim zákazníkům a těm, kteří s tím vyjádřili souhlas, pravidelně prostřednictvím emailu zasíláme novinky o našem zboží. Tato obchodní sdělení můžete kdykoli rychle a jednoduše přestat odebírat pomocí odkazu pro odhlášení, který je obsažen v každém sdělení. Své preference ohledně zasílání obchodních sdělení můžete spravovat rovněž v nastavení, které je přístupné prostřednictvím každého newsletteru.

Pokud tedy jste naším zákazníkem (například pokud jste u nás učinili objednávku), můžeme použít Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, k zasílání obchodních sdělení o podobném zboží, pokud s tím nevyjádříte nesouhlas. V ostatních případech Vás žádáme o souhlas se zasíláním obchodních sdělení o našem zboží, službách, akcích a propagačních kampaních společnosti. Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s naším zbožím a službami – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení. O souhlas se zasíláním obchodních sdělení Vás požádáme vždy, kdy je udělení souhlasu vyžadováno příslušnými právními předpisy.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení a nabídky našeho zboží či služeb je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
 • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Za odvolání souhlasu či skončení oprávněného zájmu budeme považovat, pokud po dobu 3 let neotevřete naše obchodní sdělení.
 • Přímý marketing a tvorba personalizovaného obsahu a reklamy
  • Účel: Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky, zboží či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.

 • Zlepšování kvality poskytovaného zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách
  • Účel: K vývoji nového zboží a služeb a zlepšování stávajících dochází pomocí zjišťování potřeb a přání uživatelů prostřednictvím telefonních hovorů, dotazníků, analýz na webových stránkách, zájmu o určité zboží, služby a texty apod.

V souvislosti s procházením našich webových stránek dále zpracováváme informace o návštěvnosti, čtenosti, počtu shlédnutých stránek, zařízení, ze kterého přicházíte na naše webové stránky, čas strávený na stránkách. Tyto údaje nám pomáhají identifikovat hůře přístupná či méně srozumitelná místa našich webových stránek. Tyto údaje sbíráme proto, abychom dokázali nabízet kvalitní obsah, který je pro Vás uživatelsky přívětivý a abychom rozvíjeli služby a zboží, o které máte evidentní zájem. Na základě těchto informací naše webové stránky pravidelně vylepšujeme.

Ve spolupráci s partnery zajišťujícími pro nás analytické služby shromažďujeme při každé návštěvě našich webových stránek určité údaje, které nám pomáhají zjistit, jak naše webové stránky používáte, a získat souhrnné statistiky. Mezi tyto údaje patří adresa IP, geografická poloha zařízení, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vašeho požadavku, délka vaší návštěvy, zobrazené stránky a prokliknuté prvky (například odkazy). Při shromažďování a analýze těchto údajů můžeme na našich webových stránkách či v e-mailových zprávách používat soubory cookie, pixelové tagy, web beacony, soubory clear GIF a podobné nástroje. Tyto údaje nám pomáhají poskytovat lepší a relevantnější obsah webu, sledovat efektivitu reklam, odhalovat a opravovat případné problémy a zlepšovat celkové prostředí našich webových stránek. Také můžeme pověřit poskytovatele služeb třetích stran, aby naším jménem zajišťovali webovou reklamu. Tito poskytovatelé mohou využívat pixelové tagy a podobné technologie ke shromažďování informací o návštěvách našich webových stránek a tyto informace pak mohou použít k cíleným reklamám.

Pokud nechcete, aby se údaje pomocí těchto technologií shromažďovaly, můžete využít jednoduchého postupu: většina prohlížečů vám nabízí možnost automaticky odmítat mnoho takových technologií, nebo vám dá na výběr, zda je přijmete či odmítnete. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v části Cookies.

 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel zlepšování kvality poskytovaného zboží a služeb, analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné pro Vás zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb, provádět analýzy návštěvnosti našich webových stránek a Vašeho chování na webových stránkách. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.
  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání Vašeho souhlasu. Doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační či session cookies). Tyto se zpracovávají, dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho vypnutí jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. persistent cookies). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho vypnutí až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. Více se o době uložení cookies můžete dočíst v části Cookies.
 • Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

  • Účel: Čas od času můžeme provozovat zákaznickou soutěž, dle parametrů dané soutěže zpracováváme i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu a jméno a příjmení a doručovací adresu.

  • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

  • Doba uložení: Doba uložení údajů je dána dobou trvání zákaznické soutěže.
 • Ochrana našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob
  • Účel: Vaše údaje (zejména ty obsažené ve smlouvách) můžeme využít k prevenci či odhalování protiprávního jednání, podvodů, zneužití, porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy.
 • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účel ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

 • Doba uložení: Doba uložení údajů je 4 roky od ukončení našich smluvních vztahů, příp. 4 roky od jejich získání.
 • Účetní a daňové účely
  • Účel: Vaše osobní údaje musíme zpracovávat též proto, že nám to ukládá příslušná účetní a daňová legislativa.
  • Právní základ: Zpracování osobních údajů pro účetní a daňové účely je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.
  • Doba uložení: Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.

 1. Komu jsou osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny především našim zaměstnancům, kteří tyto údaje potřebují pro to, abychom Vám mohli dodávat naše zboží či poskytovat naše služby.

Kromě našich zaměstnanců musíme Vaše osobní údaje předávat různým obchodním partnerům, jenž umožňují naše fungování.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít následující kategorie našich partnerů (příjemců):

 • Partneři, kteří nám poskytují své služby, kteří pro nás zajišťují technický provoz určité služby, a provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme
 • Abychom mohli řádně fungovat a poskytovat Vám své zboží a služby, musíme spolupracovat s celou řadou partnerů, kteří nám poskytují své služby, zajišťují technický provoz určité služby nebo provozují technologie, které pro naše služby využíváme. Typicky jde o tyto kategorie partnerů:
  • poskytovatelé přepravních, tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
  • poskytovatelé účetního a daňového poradenství,
  • poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť,
  • poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek,
  • poskytovatelé analytických služeb
  • poskytovatelé právních služeb, advokáti,
  • partneři spolupracující s námi při pořádání konferencí, seminářů a jiných akcí.

 • Orgány veřejné správy
 • Osobní údaje zpřístupňujeme v případě vymáhání práva, pokud to vyžaduje zákon nebo je to nezbytné z důvodu prevence, odhalování a stíhání trestných činů a podvodů, případně jsme-li jinak ze zákona povinni tak učinit.
 • Může jít o orgány činné v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství a soudy) či finanční úřady.
 • Předávání osobních údajů těmto příjemcům neprobíhá pravidelně ale pouze nahodile, zejména vyžaduje-li to zákon. 

 

 1. Jsou osobní údaje předávány mimo EU?

Nemáme v úmyslu předávat Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii – Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci.

 1. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy.

 1. Jaká jsou práva subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  • Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě našich administrativních nákladů.
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů
  • V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické možnosti.
 • Právo na výmaz
  • V případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů
  • V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů
  • V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetími subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 • Právo vznést námitku
  • Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.
 • Právo kdykoliv odvolat souhlas
  • Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat.
 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování
  • Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.
 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  • Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: uoou.cz.
 1. Jsou zpracovávány soubory cookie?

Na Webových stránkách využíváme následující cookies:

Název

Typ (cookie)

Popis

Doba uchovávání

Partner

Sdíleno se třetí stranou

_gat_gtag_UA_138656234_3

Analytická, statistická

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. ("Google"), která pomáhá provozovateli těhto stránek pochopit, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně Vaší IP adresy, mohou být předány do společnosti Google a uloženy na jejich serverech. Informace používáme k sestavení reportů, které nám pomohou vylepšit naše webové stránky. Cookies získávají informace v anonymní podobě, mezi které patří počet návštěvníků jednotlivých stránek, z jaké stránky se návštěvníci na určitou stránku dostali a jaké konkrétní stránky navštívili. Pokud si nepřejete, abychom Vás při návštěvě našich webových stránek sledovali službou Google Analytics, klikněte na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Do zavření prohlížeče / 2 roky od nastavení/aktualizace

Google Analytics

 Ne.

PHPSESSID

Technická

Testovací skrpit WordPressu.

Do zavření prohlížeče

WordPress

 Ne.

_fbp

 Analytická, statistická

Facebook pixel pomáhá určovat návštěvníky naší on-line nabídky jako cílové skupiny pro umístění reklam (takzvaných „facebook ads“). Podle toho nastavujeme facebook pixel, aby se facebookové reklamy zobrazovaly jen těm uživatelům na Facebooku a v rámci služeb sítě spolupracujících partnerů (takzvaná „Audience Network“ https://www.facebook.com/audiencenetwork/), kteří projevili zájem o naši on-line nabídku nebo vykazují určité znaky (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, který se projeví návštěvou příslušných webových stránek), které předáváme na Facebook (takzvané „custom audiences“). Pomocí facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí facebook pixelu můžeme dále určit účinnost facebookových reklam pro účely statistik a průzkumu trhu, neboť vidíme, zda byl uživatel po kliknutí na facebookovou reklamu přesměrován na naše webové stránky (takzvaný „conversion tracking“).

180 dnů

Facebook

Ano, Facebook.

_gid

Analytická

Analýza chování uživatelů na našich Webových stránkách pomocí analytického řešení Google Analytics.

1 den

Google

Ne.

_ga

Analytická

Analýza chování uživatelů na našich Webových stránkách pomocí analytického řešení Google Analytics.

730 dnů

Google

 Ne.

test_cookie

Reklamní

Slouží pro zjištění, jestli prohlížeč uživatele podporuje cookies. Ukládá se pod doménou doubleclick.net.

Do zavření prohlížeče

Google

Ano, Google.

fr

Reklamní

Je používán Facebookem pro zlepšení a sledování zobrazení relevantních reklam. Cookie je také používáno pro sledování aktivity uživatele na webu používající rozšíření Facebook pixel nebo Facebook social. 

 

90 dnů

Facebook

Ano, Facebook.

IDE

Reklmaní

 

Slouží k zobrazování relevantnějších reklam. Ukládá se pod doménou doubleclick.net.

365 dnů

Google

Ano, Google.

 

 1. Kde je možné se o zpracování osobních údajů a soukromí na internetu dozvědět více?

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání v počítači nebo mobilním zařízení bez vašeho výslovného souhlasu. Informace o nastavení cookies najdete v příslušné části nápovědy prohlížeče. Jak to funguje na nejčastěji užívaných prohlížečích, se můžete dočíst zde:

Navštívit můžete také http://www.youronlinechoices.com/cz/ (česky), www.allaboutcookies.org (anglicky) nebo www.aboutads.info/choices (anglicky), kde se můžete dozvědět o možnostech odmítnutí určitých cílených reklamních aktivit, které nabízejí některé třetí strany, s kterými spolupracujeme. Budete muset navštívit webové stránky jednotlivých prohlížečů a zařízení, na které se má váš nesouhlas vztahovat. Protože nástroje vyslovení nesouhlasu mohou záviset na cookies, budete možná muset v případě vymazání cookies tyto stránky znovu navštívit a opětovně si nastavit preference.

O cookies si můžete přečíst i na Wikipedii: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie (česky).

 1. Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše služby ani webové stránky nejsou určeny dětem mladším 15 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o dětech mladších 15 let, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

12. Předávání Vašich osobních údajů dalším osobám

A)   Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje nesdělíme nikomu mimo případů, které jsou popsány v těchto zásadách.

K Vašim osobním údajům budou mít přístup zaměstnanci naší společnosti, kteří budou pověřeni s těmito osobními údaji pracovat. Všichni zaměstnanci, kteří budou mít k Vašim osobním údajům přístup, jsou písemně zavázání mlčenlivostí, tudíž se o Vašich osobních údajích nesmí nikde šířit. Tito zaměstnanci jsou také odpovědně vybráni a řádně proškoleni, aby věděli, jak mají s Vašimi osobními údaji zacházet a za jakých podmínek může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje pak budeme předávat některým třetím osobám, pokud to bude nutné. Tyto osoby se nazývají zpracovatelé. Naše společnost odpovídá za to, že tito zpracovatelé budou poskytovat vhodné záruky ke zpracování Vašich osobních údajů. Všechny zpracovatele si odpovědně vybíráme. Zpracovatelé budou současně smluvně zavázáni, aby plnili všechny své povinnosti, díky čemuž bude smluvně zajištěno, že Vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny a minimalizuje se tak nebezpečí jejich zneužití. 

B)   Třetí osoby, jimž budou osobní údaje předávány – příjemci osobních údajů

Zpracovatelé jsou především naši účetní, právní, daňoví, marketingoví a jiní obdobní poradci, kterým Vaše osobních údaje předáváme, pokud je to nutné za účelem využijí jejich služeb - poradenství. Dále pak poskytovatelé IT služeb a hostingu, osoby zajišťující mimosoudní vymáhání pohledávek a sledování platební kázně. V případě, že se k poskytnutí služby, kterou po nás požadujete, rozhodneme využít nějakého subdodavatele, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytně nutném rozsahu předat tomuto subdodavateli.

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s dalšími třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika v případech, kdy to vyžaduje zákon a také kde to považujeme za vhodné v reakci na soudní proces nebo při ochraně práva či majetek naší společnosti, našich partnerů nebo Vás. Rovněž při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

13. Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Žádáme Vás, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady pravidelně kontrolovali.

Právní předpisy:

Tento dokument se řídí platnými právními předpisy, zejména:

 • nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů,
 • zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Právo EU včetně GDPR jsou bezplatně dostupné online na EUR-Lex zde: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs.

GDPR v českém jazyce je dostupné online na EUR-Lex zde: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN

Právní předpisy ČR jsou bezplatně dostupné online na Zákony pro lidi zde: https://www.zakonyprolidi.cz/

 

V Brně dne 1.7. 2020