** Balíkovna za 39 Kč ** Exkluzivní sleva 34 % na 🌰 kešu ořechy, natural, W320 od značky MámeChuť. 🌰

Reklamace zboží / Odstoupení od smlouvy

Tímto krátkým, jednoduchým a pochopitelným popisem se Vám snažíme ulehčit mnoho práce, aby jste nemuseli složitě vyhledávat informace v obchodních podmínkách atd... .

 

------------- 1. REKLAMACE ZBOŽÍ -------------

Máte vadný anebo chybný produkt v balíčku? Velmi rádi s Vámi vyřešíme reklamaci k maximální spokojenosti.

Upozornění: náklady na dopravu zde hradíme my - jakožto odesílatel MámeChuť Organic.

Postup: na náš e-mail - zakaznici@mamechut.cz - zašlete vyplněný vzorový formulář (ke stažení zde). Do přílohy v e-mailu prosím přiložte fotografie.

Následně Vás budeme telefonicky či e-mailem kontaktovat. Většinou odpovídáme do pár hodin od přijetí e-mailu. Společně vybereme postup či řešení, které bude pro obě strany férové.

 

------------- 2. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY -------------

Obdrželi jste produkt, který Vám nevyhovuje? Velmi rádi s Vámi vyřešíme vrácení k maximální spokojenosti.

Upozornění: náklady na dopravu zde hradí zákazník. Toto odstoupení platí do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup: na náš e-mail - zakaznici@mamechut.cz - zašlete vyplněný vzorový formulář (ke stažení zde).

Následně Vás budeme telefonicky či e-mailem kontaktovat. Většinou odpovídáme do pár hodin od přijetí e-mailu. Společně vybereme postup či řešení, které bude pro obě strany férové.

 

ANO, TO JE VŠE. JEDNODUŠE, PŘEHLEDNĚ A BEZ DLOUHÉHO VYHLEDÁVÁNÍ V RŮZNÝCH PRÁVNÍCH DOKUMENTECH.

 

--------------------------------------------------------
právní psaní - níže
-------------------------------------------------------- 

2.1     Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, má Zákazník v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo od Smlouvy týkající se Zboží odstoupit, a to do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Provozovateli v této lhůtě alespoň odesláno.

2.2     Odstoupení musí obsahovat identifikaci Zákazníka (kontaktní adresu, telefon a Elektronickou adresu Zákazníka) a zakoupeného Zboží.

2.3     Pro odstoupení od Smlouvy může Zákazník využit Vzorový formulář  poskytovaný Provozovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.

2.4.    Dokument - Odstoupení od Smlouvy, musí Zákazník zaslat na kontaktní adresu Provozovatele: MámeChuť Advanced s.r.o., Nové Sady 988/2, 60200, Brno anebo na kontaktní e-mail Provozovatele: zakaznici@mamechut.cz. (pouze dokument).

2.5     Zboží - v případě odstoupení od Smlouvy týkající se Zboží se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno do 14 (čtrnácti) dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na adresu: COVITAR s.r.o., areál Tawico, Jesenická 52, 792 01 Bruntál. Zboží musí být Provozovateli vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a, je-li to možné, v původním obalu tak, aby nebylo hygienicky poškozeno. (zboží)

2.6     Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu.

2.7     Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy týkající se Zboží, není Provozovatel povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží vrátí nebo prokáže, že Zboží Provozovateli odeslal.

2.8     Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

2.9     Zákazník bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Zákazníkem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Provozovateli vůči Zákazníkovi nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny Zboží a nákladů na dodání Zboží.

2.10     Při zasílání Zboží je Zákazník povinen Zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za Zboží podstatně poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit cenu Zboží a náklady na dodání Zboží.

2.11   Náklady spojené s navrácením Zboží Provozovateli v případě odstoupení od Smlouvy Zákazníkem hradí Zákazník, a to i pokud nemůže být Zboží navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

2.12   Provozovatel vrátí Zákazníkovi peněžní prostředky (včetně nákladů na dodání), které od něho na základě Smlouvy přijal. Provozovatel peněžní prostředky vrátí do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, a to převodem na účet Zákazníka uvedený v odstoupení od Smlouvy. Ustanovení bodů 1.6 a 1.7 tím nejsou dotčena.

2.13   Je-li společně se Zbožím poskytnut dárek, je příslušná darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy kteroukoli stranou, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se Zbožím vrátit i poskytnutý dárek.